Özel Eryaman Yükseliş Koleji

Yukarı
Image Alt

Yabancı Dil

  /  Yabancı Dil

YABANCI DİL

Özel Eryaman Yükseliş Koleji olarak yabancı dil bilmenin evrensel değerlere ulaşmada  önemli bir araç olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda yabancı dil temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturur. Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın gerekliliğine inanan okulumuz, İngilizce eğitimine anaokulundan itibaren başlar. Bu eğitim genel İngilizce okuma ve yabancı öğretmen (native speaker) eşliğinde konuşma dersi şeklindedir. Birinci sınıftan ikinci sınıfa kadar olan süreçte amacımız İngilizceyi tanıtmak öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmasını sağlamak, aktif dinleme, konuşma becerilerini geliştirmek ve eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. 3. sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlar kullanılır. Okuma becerisinin arttırılmasında sadece ders içi uygulamalar değil online okuma, dinleme ve değerlendirme programı olan sınıf dışı okuma programı kullanılmaktadır. Bununla birlikte konuşma becerisini geliştirmek için native speaker (yabancı öğretmen) destekli bir İngilizce eğitimi okulumuzun vazgeçilmezidir. Dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde ise ders öğretmenleri rehberliğinde aktiviteler yapılmaktadır.

İKİNCİ YABANCI DİL

Okulumuzda İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimi de verilmektedir. Ticari dünyada en fazla geçerli dillerden olan Almanca ders olarak uygulanmaktadır. Bu dersler çoklu zeka kuramına uygun, farklı yöntem ve öğretim teknikleri kullanılarak öğrencinin derse ve öğrenmeye katılımını desteklerken 4 dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geliştirilmesi hedeflenir.