Özel Eryaman Yükseliş Koleji

Yukarı
Image Alt

Sıkça Sorulan Sorular

  /  Sıkça Sorulan Sorular

ÖZEL ERYAMAN YÜKSELİŞ KOLEJİ NASIL BİR ÖĞRENCİ YETİŞTİRİYOR?

Eğitim felsefemizin özünü oluşturan Yapılandırmacı bir eğitim sistemiyle, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu ve teknolojinin de eğitim sürecinde etkin olarak var olduğu bir anlayıştır.” anlayışına uygun olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önüne alarak, öğretim metot ve materyalleri farklı öğrenme stili ve zeka alanlarına göre planlar. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerle, öğrencinin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşmasını sağlar.

Okulumuzdaki öğrenciler;

 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Çevreye duyarlı,
 • Anadilini etkin kullanabilen,
 • Öğrendiği yabancı dili iyi kullanabilen,
 • Çalışma disiplinine sahip,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
 • Estetik duygusu gelişmiş,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Sporu yaşamının bir parçası olarak gören,
 • Sanata, sanatçıya saygılı,
 • Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,
 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı olan,
 • Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
 • Hedef belirleyen ve bu yolda ilerleyen,
 • Bilimsel araştırma becerileri kazanmış,
 • Kendine güvenli ve iletişim becerisi yüksek,
 • Empati yeteneği gelişmiş ve hoşgörülü olarak yetişir.

 

ÖZEL ERYAMAN YÜKSELİŞ KOLEJİ ÖĞRETMEN SEÇİMİNİ NASIL YAPAR?

Özel Eryaman Yükseliş Koleji, öğretmenlerini kurumsal yapıya uygun olarak Eğitim Öğretim personelini titiz bir eleme sisteminden geçirerek görevlendirir. Öğretmenlerimiz,

 • Türk Milli Eğitimi’nin esaslarına bağlı,
 • Öğrenciyi seven ve saygı duyan,
 • Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimine rehberlik yapabilen,
 • Öğrencilerine karşı istikrarlı, adaletli ve güven veren,
 • Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran,
 • İnsanlık değerlerini, beceri ve tutumlarını akademik hedeflerle dengeli biçimde sunan,
 • Sürekli araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren,
 • Teknolojik eğitim araçlarını etkin biçimde kullanabilen,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı,
 • Güvenli eğitim ortamları yaratabilen,
 • Öğrencinin ihtiyaçlarını temel alan ve mutluluğunu gözeten eğitimcilerdir.

 

ÇOCUĞUM GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM ALABİLECEK Mİ?

 • Özel Yükseliş Koleji toplam 2 yerleşkeyle hizmet vermektedir. Bu alanlar 24 saat kamera ile izlenmektedir. Veli girişleri dahi kontrollü yapılmaktadır.
 • Okulun açık alanları ve okul koridorları güvenlik kameralarıyla izlenir. Güvenlik nedeniyle velilerimiz kendilerine gösterilen alan dışında okul içinde dolaşmamaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler okul içine tek kapıdan giriş ve çıkış yaparlar. Okul saatleri içinde öğrenciler okul dışına çıkamazlar.
 • Öğrenciler okulda yanıcı, kesici, patlayıcı maddeler bulunduramazlar.
 • Yaş gruplarının gereklerine göre öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz rehberliğinde teneffüs ve öğlen aralarında izlenirler.
 • Okul girişinde tüm öğrencilerin teknolojik cihazları (cep telefonu, mp3 çalar ve benzeri) toplanır, okul çıkışında tekrar teslim edilir.

 

ÇOCUĞUMA SAĞLANAN SERVİS SİSTEMİ GÜVENLİ Mİ?

 • Yeterli sayıda talep olması durumunda öğrencinin oturduğu her semte servis konulur.
 • Araçların güzergâhları öğrencilerin oturduğu adreslere göre belirlenir.
 • Servisler bu güzergâhlar dışına çıkamazlar.
 • Servisle ilgili ortaya çıkabilecek olası aksaklıkların anında merkeze bildirilmesi için servis şirketinin bir sorumlusu hizmetinizdedir.
 • Taşıma hizmeti için tercih edilen firmalar kurumsal, personelini hizmet içi eğitimden geçiren, belgeleri eksiksiz sürücülerle çalışmaktadır.
 • Okulumuz yalnızca anlaşmalı olduğu servis firmasının hizmetinden sorumludur.

 

SERVİSLERDE ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Öğrenciler her gidiş ve gelişte Covid-19 nedeniyle servis içerisinde kendilerine ayrılan yere oturacaklar.

2- Öğrenciler servis içerisine yiyecek getirmeyecek ve yemeyeceklerdir.

3- Servis içerisinde araç sürücüsünün dikkatini dağıtacak taşkınlık yapamazlar.

4- Araç camları sonuna kadar açılmayacak. Sadece içerideki hava sirkülasyonu sağlanacak kadar açılacak.

5- Araçlardan sokağa herhangi bir şey atılmayacak.

6- Araç camından kesinlikle dışarı sarkılmayacak ve sokaktan geçen insanlara sözlü veya işaretle sataşmalar yapılmayacak.

7- Araçlarda kesinlikle radyo-teyp açılmayacak.

8- Araç sürücüsü tarafından öğrencilere dağıtılan kartlardaki sabah alış saatlerine kesinlikle uyulacak. Araç sürücüsü belirtilen saatten sonra en fazla iki dakika bekleyecek. Öğrenci çıkmamışsa almadan hareket edilecektir.

9- Öğrenciler akşam eve gidişlerinde eğer başka bir adrese gitmeleri gerekiyorsa aileleri tarafından bu istekleri okul idaresine bir gün önceden yazılı olarak bildirecek ve okul idaresi, yazılı kağıtla araç sürücüsüne bilgi vereceklerdir.

10- Araç içerisindeki öğrencilerin birbirleriyle sürtüşmeleri okul idaresine bildirilecektir.

 

ÇOCUĞUM YETERLİ VE DENGELİ BESLENECEK Mİ?

 • Yemeklerimiz tamamen yetki belgeli kurum personeli tarafından yapılmaktadır. Aylık yemek menüsü, görevli öğretmenler ve sağlık personeli tarafından denetlenir. Menü hazırlanırken, yaş ve gelişim düzeylerine uygun besinler olmasına dikkat edilir.
 • Yemekhanemizde hijyen koşulları tam olarak sağlanır.
 • Özel diyetteki çocuklar için okulumuz bilgilendirildiğinde gerekli önlemler alınır.
 • Okulumuz bünyesinde imal edilen yemekler aylık menü olarak velilere iletilir.

 

YEMEKHANE KURALLARI

 1. Küçük sınıflarda sosyal mesafeyi koruyarak tekli sıra halinde, öğrencilerin öğretmeni geçmeden, merdivenin sağından hareketle yemekhaneye gidilir.
 2. Yemekten önce ve sonra eller yıkanır ve dezenfekte edilir.
 3. Öğrenciler, her seferinde yemekhanede kendileri için ayrılan yerde ve öğretmeni ile birlikte otururlar.
 4. Yemek oturarak yenmelidir.
 5. Yiyecekler yemekhanede tüketilir, yemekhane dışına meyve, tatlı tabağı, tost vb. gibi yiyecekler çıkartılmaz.
 6. Yemek bitiminde yemekhanede oyalanmadan katlara veya bahçeye çıkılmalıdır.
 7. Yemekhanedeki görevlilere karşı kibar olunmalıdır.
 8. Alınan yemekler israf olmaması için bitirilmelidir.

 

ÇOCUĞUM HANGİ YABANCI DİLLERİ ÖĞRENECEK?

 • Öğrencilerimiz Avrupa Dil Çerçeve Programı’nda yer alan standartlara uygun dil eğitimi alırlar ve akıcı biçimde en az bir yabancı dili konuşabilirler. Öğrenciler, yabancı dil eğitimi ile dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine kavuşur.
 • Okullarımızda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilir.

 

OKUL KURALLARI NELERDİR?

 • Okuldaki tüm bireyler, insanların kişisel farklılıklarına ve haklarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin saygı göstermek zorundadır.
 • Öğrenciler, öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapmakla yükümlüdür.
 • Okul sınırları içerisinde ve çevresinde keyif verici madde kullanımı yasaktır. Kullanan öğrencinin ilgili mevzuat gereği okulla ilişiği hemen kesilir.
 • Öğrenciler okulun demirbaş eşyalarına ve bina yapısına zarar verdiği takdirde, veliler zararın bedelini ödemekle yükümlüdür; öğrenciler mevzuatın ilgili maddesiyle disiplin yaptırımına maruz kalırlar.
 • Öğrenciler, okuldan aldıkları araç ve gereçlerini zamanında ve zarar görmemiş şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
 • Veliler, kişisel durumları ve adresleri ile ilgili bilgileri okula doğru bildirmekle ve güncellemekle yükümlüdür.
 • Öğrenciler milli ve manevi bayram ve kutlama törenlerine katılırlar.
 • Öğrenciler okul yönetiminin belirlediği kılık kıyafet düzenine uymak zorundadırlar.
 • Öğrenciler fazla para ve değerli eşya getirmemelidir, bir yerde bırakmamalıdır; kaybı durumunda okul sorumlu değildir.
 • Gezi, konser, tören vb. etkinliklerde öğrenciler Özel Eryaman Yükseliş Koleji’ne yakışır davranırlar.
 • Tüm öğrenciler sınıf kurallarına uymakla yükümlüdür.

 

ÇOCUĞUMUN BAŞARISI NASIL ÖLÇÜLÜR, BAŞARININ ARTTIRILMASI İÇİN NELER YAPILIR?

 • Tüm düzeylerde yazılı sınavların yanında belli aralıklarla ortak çoktan seçmeli sınavlar yapılmaktadır. Sınav soruları ölçme değerlendirme birimince geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş sorulardan seçilir.
 • Hazırlanmış ortak sınavlar ile ilgili öğretmenler analiz yapmak suretiyle soru kalitesinin artması hedeflenir.
 • Öğrencinin başarısı değerlendirildikten sonra, takviyeye ihtiyacı olan öğrenciler etüt programlarında özel çalışma yapılır. Etütlerde öğrencilerin derslerde kavrayamadığı konular tekrar edilir ve sınıf düzeyinde bir başarıya ulaşması için çaba harcanır. Aynı değerlendirmeden sonra başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimize de ileri düzeyde takviye yapılır.

 

SINIF KURALLARI NELERDİR?

 • Öğrenciler ders zili çaldığında gerekli derse hazır bulunmakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler öğretmenin belirlediği oturma planına uyarlar.
 • Ders sırasında öğrenciler, çok zaruri olmadıkça, dersten çıkarılmazlar.
 • Öğrenciler, sınıfta ders işlenirken hiçbir şekilde ders akışını bozucu, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini dağıtacak şekilde davranmazlar.
 • Öğrenciler mutlaka, söz alarak konuşur ve başkalarının sözünü kesmez.
 • Öğrenciler ödev, proje vb. çalışmaları zamanında bitirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
 • Öğrenciler ders esnasında öğretmen ve idareci onayı dışında hiçbir şekilde cep telefonu, dizüstü, mp3 çalar teknolojik araç-gereçleri kullanmazlar.
 • Yemekhanenin ve kantinin dışında diğer birimlerde yeme ve içme yasaktır.

Teknolojik cihaz kullanıldığında:

1-Öğretmen cihaza el koyar, cihaz 1 hafta sonra veliye veya öğrenciye teslim edilir.

2-İkinci bir el koymada, cihaz ayın sonuna kadar alıkonulur.

3-Cihaz üçüncü defa alıkonulduğunda ise veliye teslim edilir ve öğrenciye ilgili disiplin yaptırımı uygulanır.

 

OKULUNUZDA BİLİŞİM SUÇLARIYLA İLGİLİ KURALLAR NELERDİR?

 • Bilişim araçlarını okul yönetimi ve öğretmenin izni dışında kullanmak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkilemek; kınama cezasını gerektirir.
 • Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar veren davranışlarda bulunmak, okuldan uzaklaştırma cezasını gerektirir.
 • Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı, zararlı, bölücü, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak örgün eğitim dışına çıkma cezasını gerektirir.

 

KURALLARA UYULMADIĞINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?

1- Okul ve sınıf kurallarına uyulmadığı takdirde; derse giren öğretmen tarafından öğrenci uyarılır, sınıf öğretmeni bilgilendirilir ve aile davet edilerek desteği istenir.

2- Öğrenci ödevini yapmadığında veya sınıf düzenini bozacak şekilde davrandığında; ders öğretmeni tarafından hazır bulundurulan ek çalışma kağıdını ayrı bir sınıfta gözetmen öğretmen eşliğinde cevaplar veya öğretmenin vereceği ders dışı bir ek çalışmayı (ödev, proje, sunum vb.) yerine getirir.

3- Tüm bunların sonucunda uygunsuz davranışı devam ettiğinde, disiplin yönergesinin ilgili yaptırımları uygulanır.

4- Okula özürsüz olarak gelmeyen öğrenci o günün konularını içeren bir ek çalışma talep edemez.

5- Gezi, konser, tören vb. etkinliklerde uygunsuz davranan öğrenciler bir sonraki etkinliğe katılamaz.

 

OKULUN DEVAM-DEVAMSIZLIK UYGULAMALARI NASILDIR?

 • Okula devam esastır. Öğrencinin devamı konusundan öncelikle veli sorumludur. Okula gelmeyen öğrencinin velisi, okul tarafından aranarak bilgilendirilir.
 • Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün, resmi veya özel kurum/kuruluşlardan veya veliden alınmış bir belge ya da raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.
 • Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün sayılır. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler. Öğrenciler raporlu olduğu gün/günler sonrası okula geldiği 7.gün girmediği sınavlara yenisi hazırlanarak alınırlar.

 

ÇOCUĞUM GEÇ KALDIĞINDA NE YAPMALIYIM?

Okula geç gelen öğrenci “geç kağıdı” alarak derse katılır. İlk veya ara derslere geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenci sözlü olarak uyarılır. Devamı halinde öğrencinin velisine “uyarı” mektubu gönderilir, veli görüşmeye davet edilir. Öğrencilerin geç kalma durumları değerlendirilirken öğretim yılı bir bütün olarak ele alınır.

 

ÇOCUĞUM İÇİN NASIL İZİN ALIRIM?

İzin alınabilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması gerekir:

 • Velinin izin dilekçesini okula vermesi,
 • Velinin okul idaresini bilgilendirmesi,
 • Mazeretin okul idaresi tarafından uygun görülmesi,

 

SINIF GEÇME SİSTEMİNİZ NASILDIR?

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Sınavlara Katılmayanlar: Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

 

SINAV UYGULAMALARI NASILDIR?

 1. Genel sınav günleri, eğitim-öğretim yılı başında okul idaresi tarafından yazılı olarak velilere duyurulur. Yıl içinde herhangi bir nedenden dolayı sınav tarihlerinde değişiklik söz konusu olduğunda öğrenci ve veliler sınav tarihinden bir hafta önce bilgilendirilir.
 2. Sınav sonuçları, sınavdan en geç on beş gün içerisinde öğrencilere duyurulur.
 3. Deneme sınavı sonuçları, internet üzerinden (K12) duyurulur.
 4. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
 5. Her sorunun puan değeri, sınav kâğıdında belirtilir.
 6. Sınava katılmayan öğrencilerin mazeretlerini bildiren raporları, 5 gün içerisinde okula iletmeleri gerekmektedir.
 7. Mazereti sebebiyle herhangi bir sınava giremeyen öğrenci sınavdan bir hafta sonra ilgili öğretmenin planlamasıyla sınava alınır.
 8. Her öğrenci sınav esnasında kalem ve silgi bulundurmak zorundadır.
 9. Hiçbir öğrenci sınav süresi bitene kadar sınıftan izinsiz çıkamaz.
 10. Sene içinde tüm sınıflara sorumlu oldukları konuları içeren deneme sınavları uygulanır.
 11. Proje ve benzeri ödevler notla değerlendirirler.

Not çizelge

Puan Not

Derece

85 – 100 5

PEKİYİ

70 – 84.99 4

İYİ

55 – 69.99

3 ORTA

45 – 54.99

2

GEÇER

0 – 44.99 1

GEÇMEZ

 

OKULUN VELİDEN BEKLENTİSİ NELERDİR?

 • Veliden öğrenciyi desteklemesini, öğrenciye güvenli ve rahat bir ortam sağlamasını ister.
 • Veli ve öğrenciden okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını ister.
 • Planlanmış eğitim etkinliklerinin; zamanını, yerini ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirme hakkına sahiptir.
 • Tüm okul çalışanlarına, saygı çerçevesinde yaklaşılması bekler.
 • Veli ve öğrenci ile ilgili bilgilerin; doğru, eksiksiz ve zamanında okula ulaştırılmasını ister.
 • Öğrencinin genel durumunun izlenmesini, yapılan veli toplantılarına katılmalarını ister.
 • Okulun düzenlediği seminer ve konferanslara ilgi gösterilmesini bekler.
 • Öğrencinin evdeki çalışma temposunun bildirilen sınav takvimi doğrultusunda denetlenmesini bekler.
 • Öğretmen-veli görüşme gün ve saatlerine randevuya uyulmasını bekler.
 • Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmesini bekler.
 • Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar vererek sorumluluk alma bilincini geliştirmesini bekler.
 • Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumunda değişiklik olduğunda okul yönetimini zamanında bilgilendirmesini bekler.
 • Çocuğunun okul etkinliklerine katılmasını desteklemesini bekler.

 

BAŞARI BELGELERİ NELERDİR VE NASIL ALINABİLİR?

Ödüllendirme işlemi aşağıdaki gibidir:

Davranış notu kırılmamış, derslerin her birinden ikiden aşağı not almamış ve dönem notlarının ortalaması 3.50 – 4.49 olan öğrenci TEŞEKKÜR; 4.50 ve daha yukarısı olan öğrenci TAKDİR ile ödüllendirilir.

Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk 5 dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerde üstün başarı gösteren, davranışlarında beğeni toplayan öğrenciler ONUR BELGESİ ile ödüllendirilir.

 

ÇOCUĞUMLA VE OKULLA İLGİLİ BİLGİYİ NASIL EDİNİRİM?

 1. Sıkça yapılan görüşmelerin yanında her dönem bir genel veli bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu toplantıların tarihleri bir hafta öncesinden yazılı olarak öğrencilere, mesaj olarak velilere iletilir.
 2. Sonbahar ve bahar dönemlerinde yapılan veli bilgilendirme toplantılarında öğrencinin akademik başarısını gösteren bir ara karne verilir.
 3. Her iş günü rehberlik servisiyle öğrenci ile ilgili her konuda görüşme yapılabilir. (Beklememeniz için, ilgili öğretmenimizin görüşme saatlerine randevu ile gelmeniz tavsiye edilir.)
 4. E-Okul’dan T.C Kimlik Numarası ve Şifreniz ile öğrencinin notlarının takip edebilirsiniz.
 5. Okulun tüm duyuruları SMS, birebir arama ve posta yoluyla size iletilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANABİLİRİM?

Rehberlik ve psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren, eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya yöneliktir.
 • Bu hizmet sistemli ve profesyonel düzeyde sunulmaktadır ve bir süreçtir.
 • Çeşitli aşamaları içeren ve süreklilik gösteren bir hizmettir.

 

Bireysel Danışmalar:

 • Öğrencilerin yaşlarına uygun yetenek, ilgi, mesleki olgunluk envanteri vb. envanterler uygulanarak, öğrencinin ilgi, yetenek ve değerlere yönelik gerekli bilgiler edinilir. Yönlendirmede bu bilgiler esas alınır.
 • Öğrencilerin eğitsel ve mesleki kararlarını uygulanabilirlik ve kendine uygunluk açısından gerçekçi olarak değerlendirmelerine yardımcı olunur.
 • Öğrencilere ilerde devam edebilecekleri üst öğretim kurumları hakkında bilgi verilir.
 • Mesleki kararda kişiyi sınırlayan etkenleri dikkate almalarına erken yaşta yardımcı olunur.

 

OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ

GÜZELKENT MAH. 700. SOKAK 15/1 ETİMESGUT / ANKARA

0 312 273 92 06

İNSTAGRAM    : eryamanyukselis

İNTERNET        : eryamanyukselis.com