Özel Eryaman Yükseliş Koleji

Yukarı
Image Alt

Psikolojik Danışman ve Rehberlik

  /  Psikolojik Danışman ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK

Gerçek başarı bireyin okul ve eğitim deneyimlerinin doğru biçimde yönlendirilmesiyle mümkündür. bu düşünceden hareketle  ; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi olarak, öğrencilerin akademik ve özel yaşamında karşılaştıkları sorunların çözüme kavuşmasında yol gösterici olmayı hedef edinmenin yanı sıra her öğrencimizin kendini tanıyan , farkındalığı, iletişim ve uyum becerileri yüksek bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda; rehberlik birimi olarak okulumuzda,

 • Okula yeni başlayan öğrencilere oryantasyon çalışmaları uygulanmakta,
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerinin takibini ve bireyin çok boyutlu tanınmasını sağlayan test ve envanterler uygulanmakta,
 • LGS giriş sistemine ilişkin bilgilendirmeler yapılmakta ve bu doğrultuda çeşitli okul tanıtımı ve gezileri düzenlenmekte,
 • Öğrencilerin kendilerine en uygun meslekler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak test ve envanterler uygulanmakta,
 • Akademik ve bireysel gelişimin takibi için tüm öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapılmakta,
 • Tüm velilerle öğrencilerimizin gelişimleri konusunda görüşmeler yapılmakta, veli seminerleri düzenlenmekte,
 • Sınıf rehber öğretmenleriyle akademik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin tespiti için iş birliği yapılmakta,
 • Tüm bu çalışmaların yanı sıra okulumuzda LGS öğrencilerimize eğitim koçluğu, ara grup öğrencilerimize ise danışman öğretmenlik sistemi uygulanarak her öğrencimizin akademik bireysel gelişimleri takip edilmektedir.

 

Çocukların dilini öğrenmekle başlar her şey…

 

PSİKOLOG SİSTEMİMİZ

Okul çağı, çocukların hayatlarında kişiliklerinin şekillendiği, gelecekte kim olacaklarının belirlendiği en kritik dönemdir. Eğitim kurumları çocukların kişilikleri üzerinde zaman zaman ailelerinden bile daha etkili oldukları kurumlardır. Bu düşünceden hareketle Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi daha da güçlü hale gelmiştir.

Okulumuzda;

 • Çocuğun zihinsel işlevleri, sosyal-duygusal, davranışsal durumu değerlendirilmekte,
 • Öğretmenlerimiz veya velilerimizin talepleri doğrultusunda veya PDR uzmanımızın kendi gözlemleri sonucunda, çocuk-öğretmen ya da aile görüşmeleri gerçekleştirilmekte,
 • Çocuğun sınıftaki davranışlarının sonucu olan başarı örüntüsü, eğitim geçmişi ve iletişim becerileri değerlendirilmekte,
 • Öğrencilerimizin uyumlarına yardımcı olunmakta,
 • Psikolojik destek ve psiko – eğitim çalışmaları yürütülmekte,
 • Ruh sağlığı ve öğrenme için gerekli çevresel koşullar düzenlenmekte,
 • Sınıf ortamını bozan ya da özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ile ilgilenilmekte, programlar geliştirilmekte ve değerlendirilmekte,
 • Öğrenci ve velilerimize akademik yönlendirme ve bireysel gelişim alanlarında seminerler ve eğitimler verilmektedir.
 • Tüm bu çalışmaların yanı sıra tüm öğrenci ve velilerimizle randevu sistemiyle genel tarama görüşmeleri yapılmaktadır.