Özel Eryaman Yükseliş Koleji

Yukarı
Image Alt

Misyonumuz

  /  Misyonumuz

Misyonumuz

Öğrencilerimizi; çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak, okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendirebilen, uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, insana saygılı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, insan haklarına saygılı, bilimsel ve özgürce düşünebilen, özgüveni yüksek, düşüncelerini açıkça ifade edebilen toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üretebilen, aydın ve ileri görüşlü bireyler olarak yetiştirmektir.