Özel Eryaman Yükseliş Koleji

Yukarı
Image Alt

Anaokulu – İlkokul

  /  Anaokulu – İlkokul

ANAOKULU-İLKOKUL

Okulumuzun temel amacı; okula uyum sağlamış, temel değer ve becerileri bünyesinde barındıran, sosyal iş birliğine yatkın, ödev yapma alışkanlığı kazanmış, çevresiyle uyumlu öğrenciler yetiştirip, anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula mental ve akademik olarak hazırlamaktadır.

Anaokulu – ilkokul öğrencisi;

– Türkçeyi doğru ve etkin bir biçimde kullanır.

– Öğrendiklerini yaşamla ilişkilendirir.

– Edindiği akıl yürütme ve problem çözme becerilerini bilgi ve teknolojiyle ilişkilendirerek koordineli bir şekilde kullanılır.

– En az iki yabancı dilde kendini ifade edebilme becerisi kazanır.

– İlgi ve yeteneklerine göre en az bir spor ve sanat dalıyla ilgilenir.

– Farklı kültürleri tanır ve bu kültüre saygı duyar.

– Sorumluluk alma, çevre bilincinin geliştirilmesi ve bir birey olma yolunda ilerler.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin akademik düzeylerini belirlemek amacıyla 2.sınıftan itibaren seviye belirleme sınavları, yerel ve Türkiye geneli sınavlar uygulanır.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Anaokulu ve ilkokulda uzman öğretmen anlayışıyla hareket eden okulumuz; öğrencilerimizin eğitim hayatının en önemli parçası olan sınıf öğretmeniyle bağını güçlendirmesi ve bu bağı devam ettirmesi düşüncesinden hareket ederek eğitim ve öğretim vermektedir.

Anaokulu ve ilkokulda sınıf seviyelerine göre Türkçe, matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi ve etüt derslerinde alanında uzman sınıf öğretmenleri eşliğinde eğitim verilirken; İngilizce, Almanca, sanat, spor, bilgisayar, drama ve oyun derslerinde alanında uzman branş öğretmenleri eğitim vermektedir.

 

BAŞARIYA BİRLİKTE UÇALIM; OKULUMUZDA DERSHANESİZ YAŞAM

Okulumuzda MEB müfredatının yanında; eğitim sistemimizde dershane ve okul kavramlarını bir araya getirerek dışarıdan desteğe ihtiyaç duyulmadan oluşturduğumuz aktif eğitim modelimizle dershanesiz yaşamı sürdürmekteyiz.

Okulumuzda her öğrenciye ulaşmak esas olduğundan aktif eğitim modelimizle;

– Ortaokul gruplarımız için derslerimizin yanı sıra; öğrencilerin akademik başarı düzeylerine uygun olarak hafta içi ve hafta sonu etüt programları ve soru çözüm saatleri,

– İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için hafta içi gün sonu – son ders, soru sorma, etüt ve ödev yapma, tamamlama saatleri,

uygulanmaktadır.