Sanat Akademileri

YÜkseliş Kolejler eğitiminde bilimsel, üretici, yaratıcı ve çağdaş bir anlayışta olma, güzel sanatlara ilgi uyandırma ve bu konuda beceri sahibi olma ve becerileri geliştirme, sanatsal etkinliklere yer vermektedir. Öğrencilerimizin fiziksel ve düşünsel yeteneklerini ortaya çıkarıp onları sunmaları için imkanlar sağlamaktayız.