Stem-Maker

Büyük bir hızla ilerleyen dijital teknoloji hayatımızın tüm alanlarında büyük değişikliklere yol açmaktadır. Kolejlerimizdeki Steam-Maker atölyelerinde öğrencilerimiz kendi kendini yönlendirebilen ve bağımsız öğrenen bireyler olacaklardır. Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan

STEM

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan ve bu alanların farklı bir bakış açısıyla teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi, yani yeni bir ürün ortaya konulmasıdır. Steam eğitim; meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim biçimidir. Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.